Ir al contenido principal

Entradas

Mostrando entradas de junio 24, 2019

Habilitació del personal de control d'accés de locals d'espectacles i activitats recreatives i mòduls formatius

Habilitació del personal de control d'accés de locals d'espectacles i activitats recreatives i mòduls formatius
Informació general
Informació general
S'entén per personal de control d'accés la persona o persones que exerceixen les funcions d'admissió i control d'accés del públic a l'interior de determinats establiments o espais oberts al públic d'espectacles públics musicals o activitats recreatives musicals, i que es troben sota la dependència contractual de la persona titular o organitzadors d'aquestes activitats.

La dependència i responsabilitat del personal de control d'accés amb la persona titular o l'organitzadora de les activitats hi és durant tot el desenvolupament de l'espectacle públic o activitat recreativa amb independència de les relacions contractuals que el personal de control d'accés pugui tenir amb aquelles persones, ja sigui perquè s'hagin contractat directament o per mitjà d'una empresa proveïdora d'aques…

CUSTODIA COMPARTIDA From: FRANCISCO JOSE FERNANDEZ CABANILLAS

CUSTODIA COMPARTIDA


From: FRANCISCO JOSE FERNANDEZ CABANILLAS Sent: Wednesday, June 20, 2012 9:21 AM Subject: STS (Sala 1ª) de 25 de mayo de 2012
QUE NO ES LA LEY (SOLO), QUE SON LOS JUECES LOS QUE NO QUIEREN LA CUSTODIA COMPARTIDA!!!!!! Y LOS TRES AÑOS PERDIDOS (1/6 del tiempo de la minoría de edad) desde la sentencia de instancia (mayo 2009) hasta la del Supremo (mayo 2012) no se los quita nadie al padre.
La Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, sección 4ª, denegó la CUSTODIA COMPARTIDA, confirmando la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 12 de Palma de Mallorca de 22 de mayo de 2009, pese al informe favorable del Ministerio Fiscal y del equipo técnico (psicólogo del Juzgado).
¿Incurren el Juez de 1ª instancia y/o los magistrados de la Audiencia en alguna responsabilidad (práctica)? NO. Pues ahí está la clave de todo.
Tribunal Supremo, Sala Primera
Fecha: 25 de mayo de 2012 Ponente: Encarnación Roca Trías Resumen: El Tribunal Supremo anula la Sentencia de la Audiencia Provi…